หน้าแรก | ร่วมสร้างโบสถ์ | สถานที่ปฏิบัติธรรม| รวมเว็บธรรมะ|
หมวด Download ธรรมะรูปแบบหนังสือ
ประวัติพระพุทธเจ้า | หนังสือ กฎแห่งกรรม หลวงพ่อจรัญ | รวมหนังสือธรรมะ|
หนังสือ วิปัสนากรรมฐาน| หนังสือใบไม้ในกำมือ| เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์|
หมวด Download ธรรมะรูปแบบเสียง : wma , mp3
เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดร| ทศชาติชาดก | บทสวดมนต์ | เสียงจากหนังสือธรรมะ อ.วศิน|
รวมเสียงธรรมเทศนา | สติ สมาธิ กรรมฐาน เพื่อการหลุดพ้น| หลักกรรม นรก สวรรค์|
   
 
   
Download เสียงธรรม บทสวดมนต์ (.wma/.mp3) คลิกขวาเลือก Save Target As
บททำวัตรเช้าพร้อมคำแปล คลิกขวา Save Target As
บททำวัตรเย็นพร้อมคำแปล คลิกขวา Save Target As
พระคาถาพาหุงมหาการุณิโก และ พระคาถาชินบัญชร คลิกขวา Save Target As
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก คลิกขวา Save Target As
บทธรรมจักร คลิกขวา Save Target As
คาถาเงินล้าน คลิกขวา Save Target As
มงคลจักรวาลใหญ่ คลิกขวา Save Target As
โพชคงค์ คลิกขวา Save Target As
   
ธรรมะสุโข ขอแนะนำบทสวดมนต์ 5 บท ยอดมหามงคลสวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง

| บทพาหุงมหาการุณิโก | บทพระคาถาชินปัญชร | บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก |
|บทอาการะวัตตสูตร | บทมงคลจักรวาลใหญ่ |
   
บทพาหุงมหาการุณิโก
คำอนุโมทนาของพระเทพสิงหบุราจารย์
พาหุง มหากา ก็คือ บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็พรพาหุงอันเริ่มด้วย พาหุงสหัส ไปจนถึง ทุคคาหทิฏฐิ แล้วเรื่อยไปจนถึง มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ และ จบด้วย ภะวะตุสัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต อาตมาเรียกรวมกันว่า "พาหุง มหากา" อาตมาจึงเข้าใจในบัดนี้เองว่า บทพาหุงนี้ คือ บทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระมหาราชวัง และในระหว่างศึกสงคราว จึงปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าทรงรบ ณ ที่ใด ทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดมา มิได้ทรงเพลี่ยงพล้ำเลย แม้จะเพียงสำพังสองพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า ท่ามกลางกองทัพพม่าจำนวนนับแสนคน ก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่า ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดีย์ปูชนียสถาน แม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์ในตอนที่เข้ากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับห่าฝนก็มิปาน แต่ก็มิได้ต้องพระองค์ด้วยเดชะ พาหุง มหากา ที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเอง

เป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดา ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวัน จะมีชัยชนะ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน มีสติระลึกได้ จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิ

"ขอให้ญาติโยมสวดพาหุง มหากากันให้ทั่วหน้า นอกจากจะคุ้มครองตัวแล้ว ยังคุ้มครองครอบครัวได้ สวดมาก ๆ เข้า สวดกันทั้งประเทศ มีแต่ความรุ่งเรือง พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างถ้วนหน้า" ไม่ใช่แต่พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้นที่พบความมหัศจรรย์ของบทพาหุง มหากา แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ทรงพบเช่นกัน โดยมีการบันทึกโบรานบอกไว้ดังนี้

"เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีได้แล้ว ก็ทรงเห็นว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไป จะต้องหนักหนาและยืดยาว จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้น แล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุง มหากาบรรจุไว้ในองค์พระ และพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการเจริญพาหุง มหากา จึงบันดาลให้ทรงกู้ชาติสำเร็จ"

สวดพาหุง มหากากันให้ได้ทุกบ้าน สวดให้ได้มาก ๆ จะมีแต่ความรุ่งเรือง สวดพาหุง มหากาก่อนแล้วจึงสวดชินบัญชร เพราะชินบัญชรนั้นเจ้าประคุณสมเด็จ ท่านใช้สวดบูชาองค์พระอรหันต์ของท่าน ต้องสวดพาหุง มหากา ก่อนแล้วจึงมาถึงชินบัญชร ให้จดจำกันเอาไว้ นั่นแหละมงคลในชีวิต พระเทพสิงหบุราจารย์
Download บทสวดพาหุงมหาการุณิโกพร้อมคำแปล  คลิกขวา Save As Target
  |   พาหุงมหาการุณิโกพร้อมคำแปล [Word]   |   พาหุงมหาการุณิโกพร้อมคำแปล [PDF]
พระคาถาพาหุงมหาการุณิโกและพระคาถาชินบัญชร [เสียง MP3]   |  
   
พระคาถาชินบัญชร
อานิสงส์บทสวดพระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ตกทอดมาจากลังกา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ค้นพบในคัมภีร์โบราณ และได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้น และมีเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์ แปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล แก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ พระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้มาก่อนหน้านั้นแล้ว จากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันต์ขีณาสพ อันสำเร็จคุณธรรมอันวิเศษ ซึ่งแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นยังได้อัญเชิญพระสูตรต่างๆ อันโบราณาจารย์เเจ้าถือว่าเป็นพุทธมนต์อันวิเศษ โดยแต่ละสูตรมารวมกันสวดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคาถา ลงมาจนล้อมรอบตัว จนหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้. ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นประจำอยู่อย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ามากกล้ำกราย ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม เกิดลาภผลพูนทวี ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่างๆ ทำน้ำมนต์รดแก้สรรพโรคภัยเป็นมงคลชีวิต มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา จะเดินทาง สวด 10 จบ แล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจ
Download บทสวดพระคาถาชินบัญชร  คลิกขวา Save As Target
  |   พระคาถาชินบัญชรพร้อมคำแปล [Word]   |   พระคาถาชินบัญชรพร้อมคำแปล [PDF]
พระคาถาพาหุงมหาการุณิโกและพระคาถาชินบัญชร [เสียง MP3]   |  
   
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
อานิสงส์บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ประวัติต้นฉบับเดิมกล่าวว่า หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ มีคำกล่าวไว้ในหนังสือนำว่าเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทุกเช้าค่ำแล้ว เป็นการบูชารำลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิ แม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือน ก็ป้องกันอันตรายต่าง ๆ จะภาวนาพระคาถาอื่น ๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่า อินทร์ พรหม ยมยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์ จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ ตั้งแต่มนุษย์โลกสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับเดิมนั้นอีกนานับปการ ฯ
      ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ญาติ-มิตรสหาย หรือสวดจนครบ ๗ วัน ครบอายุปัจจุบันของตน จะบังเกิดโชคลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง จะพ้นเคราะห์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวง ได้ตามความปรารถนาของเราทุกครั้ง
1. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร
2. กิจการงานเจริญรุ่งเรือง อุดมด้วยโภคทรัพย์
3. ปู่ย่า ตายาย บิดามารดา บุตร ที่อยู่เบื้องหลังมีความเจริญรุ่งเรือง
4. บิดา มารดา จะมีอายุยืน
5. สามีภรรยา รักใคร่ดีต่อกัน บุตรหลานเป็นคนดี
6. บุตร เกิดมาเฉลียวฉลาด ปัญญาดี เลี้ยงง่าย สุขภาพดี
7. วิญญาณของบรรพบุรุษจะสู่สุคติภพ
8. เสริมบุญบารมีให้ตนเอง
9. แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ
10. เมื่อสิ้นอายุขัยจะไปสู่สุคติภูมิ
Download บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  คลิกขวา Save As Target
  |   ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก [Word]   |   ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก [PDF]   |   ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก [เสียง MP3]   |  
   
บทสวดอาการะวัตตาสูตร
อานิสงส์บทสวดอาการะวัตตาสูตร
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอาการะวัตตาสูตร กำหนดด้วยวรรค ๕ วรรค มี นวราทิคุณวรรค เป็นต้น จนถึง ปารมีทัตตะวรรค เป็นคำรบ ๕ คาถาอาการะวัตตาสูตรนี้ มีอานุภาพยิ่งกว่าสูตรอื่น ๆ ในการที่ป้องกันภัยอันตราย บาปกรรมทั้งปวงจะไม่ได้ช่องหยั่งลงสู่สันดานได้ด้วยอำนาจอาการะวัตตาสูตรนี้ และบุคคลผู้ใดได้ฟังก็ดี ได้เขียนเองก็ดี หรือได้จ้างผู้อื่นเขียนก็ดี ได้ท่องจำไว้ก็ดี ได้สอนผู้อื่นก็ดี ได้สักการบูชาเคารพนับถือก็ดี ได้สวดมนต์ภาวนาอยู่เนือง ๆ ก็ดี ก็จะได้พ้นจากภัย ๓๐ ประการ คือ งูพิษ สุนัข โค กระบือ พยัคฆะ หมู เสือ สิงห์ คชสารอัสดรพาชี จตุรงคชาติของพระราชา ภัยจากน้ำ เพลิง มนุษย์ ภูตผีปิศาจ อาชญาของแผ่นดิน ยักษ์กุมภัณฑ์ คนธรรพ์อารักขเทวตาและ มาร อันตรธานพินาศไป ทั้งโรคภัยที่เสียดแทงอวัยวะน้อยใหญ่ ก็จะวินาศเสื่อมคลายหายไปด้วยอำนาจความเคารพนับถือในพระอาการะวัตตาสูตรนี้ แลดูกรสารีบุตรบุคคลผู้นั้นเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสรวัฏฏ์ จะเป็นผู้มีปัญญาละเอียดสุขุม มีอายุยืนนาน จนเท่าถึงอายุไขยเป็นกำหนดจึงตาย จะตายด้วยอุปัททวันอันตราย นั้นหามิได้ ครั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วจะได้ไปอุบัติขึ้นบนสวรรค์ร่างกายก็จะมีฉวีวรรณอันผ่องใจดุจทองคำธรรมชาติ จักษุประสาทก็จะรุ่งเรืองงามมองดูได้ไกลมิได้วิปริต จะได้เป็นพระอินทร์ ๓๖ กัลปเป็นประมาณ จะได้สมบัติพระยาจักรพรรคราชาธิราช ๑๖ กัลป คับครั่งไปด้วยรัตนะ ๗ ประการก็ด้วยอานิสงส์ที่ได้สวดสาธยายอยู่เนืองนิตย์
Download บทสวดอาการะวัตตาสูตร คลิกขวา Save As Target
  |   บทสวดอาการะวัตตาสูตร [Word]   |   บทสวดอาการะวัตตาสูตร [PDF]   |  
   
บทมงคลจักรวาลใหญ่
ความหมายของบทสวดมงคลจักรวาลใหญ่
ด้วยอานุภาพ แห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ผู้มีบุญญาธิการอันกำหนดมิได้ ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัยผู้สามารถห้ามเสียซึ่งสรรพอันตราย

ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐ ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์ ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง ด้วยอานุภาพแห่งพระเญยยธรรม ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ด้วยอานุภาพแห่พระสมาบัติ ๘ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ ๔ ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา พระอุเบกขา ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย

เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ทั้งปวง ของท่าน จงสิ้นสูญไป แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป

สรรพดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี ความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่าน

ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ เทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตย์อยู่ในอากาศและบรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคามหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ

ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น
Download บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล คลิกขวา Save As Target
  |   มงคลจักรวาลใหญ่ [Word]   |   มงคลจักรวาลใหญ่ [PDF]   |   มงคลจักรวาลใหญ่ [เสียง wma]   |  
   
โปรแกรมช่วย Download เป็นโปรแกรมฟรี
FlashGet    DAP
   

หากท่านมีปัญหาในการ dowmload กรุณาแจ้งเรา ธรรมะสุโข : dhammasukho.net